Krzysztof Zedlewski – radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej i Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu) studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych i ochrony zdrowia. Pełni funkcję kierownika działu zamówień publicznych jednego ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczony praktyk i ceniony wykładowca akademicki, konsultant w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Kilkadziesiąt razy z powodzeniem reprezentowała zamawiającego, jak i wykonawcę w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Od wielu lat jest trenerem i wykładowcą problematyki zamówień publicznych na szkoleniach organizowanych przez różne podmioty i organizacje. Od 2005r. zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych między innymi na rzecz spółek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, szpitali. W ramach działalności eksperckiej doradza w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagospodarowania odpadów. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa zamówień publicznych na rzecz zamawiających i wykonawców sektora budowlanego, energetycznego, telekomunikacyjnego, transportowego, w tym transportu szynowego, a także dla branży informatycznej.

Prawo zamówień publicznych
Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych
Prawo gospodarcze i prawo handlowe
Prawo medyczne i prawo ochrony zdrowia
Nieruchomości
Prawo nowych technologii