Krzysztof Zedlewski – radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej i Medycznej w Poznaniu studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych i ochrony zdrowia, radca prawny i kierownik działu zamówień publicznych jednego ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, doświadczony praktyk i ceniony wykładowca, konsultant w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, trener i wykładowca problematyki zamówień publicznych. Od 2005r. zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych między innymi na rzecz spółek Skarbu Państwa.

Prawo nowych technologii

 • pomoc prawna dla podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną, w tym zajmujących się handlem elektronicznym i zawieraniem „umów na odległość”,
 • audyty prawne serwisów internetowych pod kątem spełniania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • pomoc prawna przy wdrażaniu procedur związanych z wymogami ochrony danych osobowych
 • opracowywanie zastrzeżeń prawnych, procedur, polityki prywatności,
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony i korzystania z programów komputerowych,
 • pomoc prawna w zakresie sporów toczonych z podmiotami dostarczającymi niezamówione informacje handlowe (spam)
 • pomoc w zakresie opracowywania regulaminów serwisów internetowych oraz sklepów internetowych czy też regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną
 • opracowywanie projektów, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów z zakresu IT, w tym umów licencyjnych i dystrybucyjnych na oprogramowanie, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do oprogramowania, umów na opracowanie specyfikacji wymagań dla systemu informatycznego, który ma być wdrażany w danym podmiocie, umów na wykonanie analizy przedwdrożeniowej, umów o wykonanie i wdrożenie dedykowanych systemów informatycznych czy też standardowych systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
 • opracowanie projektów, opiniowanie i negocjowanie umów na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i osprzętu
 • opracowanie projektów, opiniowanie i negocjowanie umów o wykonanie i utrzymywanie serwisów internetowych oraz platform transakcyjnych, w tym umów o wykonanie i aktualizację stron www
 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń wynikających z nieuprawnionego wykorzystywania w sieci treści lub zdjęć
 • pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem prawa autorskiego