Krzysztof Zedlewski – radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej i Medycznej w Poznaniu studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych i ochrony zdrowia, radca prawny i kierownik działu zamówień publicznych jednego ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, doświadczony praktyk i ceniony wykładowca, konsultant w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, trener i wykładowca problematyki zamówień publicznych. Od 2005r. zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych między innymi na rzecz spółek Skarbu Państwa.

Prawo medyczne i prawo ochrony zdrowia

  • świadczenia bieżącej obsługi prawnej publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • kompleksowa obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w trybie konkursów ofert
  • tworzenie i przekształcanie zakładów opieki zdrowotnej biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania i realizację potrzeb zdrowotnych mieszkańców
  • tworzenie i negocjowanie umów z zakresu badań klinicznych
  • doradztwo i wsparcie klientów w tworzeniu ofert dla płatników świadczeń zdrowotnych
  • reprezentowanie świadczeniodawców w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym reprezentacja w sporach po przeprowadzonej kontroli
  • reprezentowanie osób w sporach o odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie w sprawach o zakażenie szpitalne, naruszenie praw pacjenta, błędu w sztuce lekarskiej
  • negocjacje i reprezentacja szpitali/pacjentów przed ubezpieczycielami w trakcie procesu likwidacji szkody