Zedlewski Kancelaria

To zespół profesjonalistów, którzy kompleksowo rozwiązują każdy problem Klienta. Bogate doświadczenie poparte sukcesami i publikacjami w prasie branżowej i ogólnokrajowej sprawiają, że r.pr. Krzysztof Zedlewski i jego zespół dają gwarancję rzetelnego i całościowego poprowadzenia każdej sprawy od etapu jej zaplanowania, poprzez jej realizację, aż do osiągnięcia efektu najkorzystniejszego dla Klienta. Prawnicy Kancelarii stale poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe doświadczenia w wielu dziedzinach prawa, co przekłada się na kompetentną obsługę podmiotów gospodarczych. W ramach prowadzonej praktyki, Kancelaria specjalizuje się zarówno w obsłudze spraw cywilnych (takich, jak: rozwody, władza rodzicielska, przysposobienie, odzyskiwanie należności od dłużników), jak i spraw gospodarczych (przekształcenia i restrukturyzacje podmiotów gospodarczych). Zgodnie z duchem zmian w prawie, reprezentujemy osoby fizyczne w sprawach o wykroczenia. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Atutem Kancelarii jest prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego (takie, jak: użytkowanie wieczyste, podziały nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje środowiskowe). Na swoim koncie mamy skuteczne prowadzenie spraw związanych z nietypowymi inwestycjami infrastrukturalnymi (elektrownie wiatrowe i wodne, centra handlowe, fabryki).jego zespół

Honorarium

Dzięki nowoczesnym metodom prowadzenia spraw uwzględniających możliwości elektronicznego przesyłania danych oraz kompleksowemu podejściu do każdej sprawy, Kancelaria jest w stanie zaoferować obsługę prawną w cenie i na warunkach płatności dostosowanych indywidualnie do każdego Klienta. Rodzaje i formy rozliczeń przedstawiają się w następujący sposób: stawka godzinowa (Klient płaci uzgodnioną stawkę za każdą godzinę pracy prawnika), stawka ryczałtowa (Klient płaci określoną z góry kwotę za prowadzoną sprawę). Stosujemy zapłatę honorarium na raty, a także z odroczonym terminem płatności. Dodatkowo stosujemy klauzulę sukcesu (success fee), która obejmuje uzgodniony procent od sumy pieniężnej uzyskanej przez Klienta w wyniku pozytywnego zakończenia sprawy i rozstrzygnięcia organu lub sądu. Za prowadzenie spraw sądowych stawki wynagrodzenia ustalane są z Klientem indywidualnie, w zależności od stopnia zawiłości sprawy i niezbędnego nakładu czasu pracy prawników. Staramy się również stosować sprawdzone w przedsiębiorstwach wzorce obsługi klienta polegające na stałym kontakcie pomiędzy Klientem, a pełnomocnikiem. Każdy generowany przez Nas dokument może być w każdej chwili udostępniony elektronicznie Klientowi, co umożliwia stały nadzór nad prowadzonymi sprawami.

Nasi klienci

Staramy się, aby każdy problem, z którym przychodzi do nas Klient został rozwiązany kompleksowo i zgodnie z jego życzeniem. Dzięki bogatemu doświadczeniu oferujemy spojrzenie na każdy temat z punktu widzenia wielu gałęzi prawa, co pozwala uzyskać kompleksowe rozwiązanie. Nie boimy się spraw trudnych i zawiłych, bo wiemy, że takie sprawy przynoszą nam zawsze ogromną satysfakcję zawodową. Obsługujemy zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje społeczne, jak i jednostki samorządu terytorialnego czy też organy administracji rządowej i samorządowej. Kancelaria ma również doświadczenie w obsłudze podmiotów zagranicznych na terenie naszego kraju, a także obcokrajowców. Dla naszych Klientów świadczymy usługi prawne w większości dużych miast w Polsce osobiście, bo dojazd do Klienta jest stałym elementem naszej współpracy, albo poprzez radców prawnych i adwokatów na stale współpracujących z Kancelarią. Zgodnie z przyjętymi zasadami, Kancelaria zatrudnia lub współpracuje na stałe z kilkudziesięcioma prawnikami, z których większość posiada tytuł radcy prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego, co zwiększa efektywność pracy i umożliwia prowadzenie spraw na terenie całego kraju i znacząco obniża koszty obsługi prawnej.