Krzysztof Zedlewski – radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej i Medycznej w Poznaniu studiów podyplomowych z zarządzania w ochronie zdrowia, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych oraz innych obszarów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych i ochrony zdrowia, radca prawny i kierownik działu zamówień publicznych jednego ze szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, doświadczony praktyk i ceniony wykładowca, konsultant w setkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, biegły w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, trener i wykładowca problematyki zamówień publicznych. Od 2005r. zaangażowany w świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych między innymi na rzecz spółek Skarbu Państwa.

Nieruchomości

 • przygotowanie kompleksowej informacji o stanie prawnym nieruchomości
 • pomoc w zakresie skompletowania niezbędnej dokumentacji przy sprzedaży nieruchomości, zamianie nieruchomości
 • opiniowanie i analiza dostępnych ofert finansowych, w tym negocjacje umów kredytowych, a także sposobów i wysokości zabezpieczenia transakcji umowy sprzedaży/zamiany nieruchomości
 • sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy, zamiany, sprzedaży, przygotowanie wypowiedzeń powyższych umów
 • realizacja uprawnień i obowiązków właścicieli nieruchomości, w tym dochodzenie należności od lokatorów z tytułu czynszu, dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu, dochodzenie odszkodowań od gminy za brak przyznania lokalu socjalnego, ustanawianie służebności
 • pomoc prawna w regulacji stanu prawnego nieruchomości
 • pomoc prawna w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • pomoc prawa w postępowaniach związanych z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie
 • sporządzanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów zawieranych z podmiotami uczestniczącymi w przedsięwzięciach budowlanych: architektami, wykonawcami, nabywcami, firmami ubezpieczeniowymi,
 • sporządzanie, negocjowanie oraz opiniowanie umów deweloperskich,
 • pomoc prawna w zakresie procedur administracyjnych, w tym zastępstwo prawne w postępowaniu o udzielanie pozwolenia na budowę lub rozbudowę oraz w sprawach innych pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji budowlanej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy,
 • reprezentacja prawna przed organami nadzoru budowlanego,
 • reprezentacja prawna przed sądami w procedurach administracyjnych oraz cywilnych,